نام كاربري: كلمه عبور:

  دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد

     اعلام شرايط

 1- فرم تکمیل شده درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

2- تصویر برابر اصل شده آگهی ثبت واحد تولیدی خدماتی در روزنامه رسمی کشور

3- تصویر برابر اصل شده آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور

4- تصویر برابر اصل شده پروانه تأسیس / بهره برداری/ پروانه فعالیت از مراجع قانونی(وزارتخانه، سازمان امور صنفی)همراه با رونوشت آخرین تغییرات(پروانه تأسیس در بدو امر و برای تشکیل پرونده دریافت می شود و تا زمان تشکیل کمیته علائم پروانه بهره برداری بایستی ارائه شود)

5- تصویر برابر اصل شده آگهی رسمی ثبت نام یا علامت تجاری محصول در روزنامه رسمی کشور در طبقه فرآورده مورد نظر

6-  ارائه مدارک مرتبط با نام تجاری واحد تولیدی یا خدماتی (در صورت استفاده از آنها)

7- ارائه مدارک و مستندات زیر در صورت وجود:

 - تصوير پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر حداقل براي يكي ديگر از محصولات.

 - تصوير گواهينامه استقرار سيستم مديريت كيفيت 9001 ISO ، صادر شده توسط موسسات گواهي كننده تأييد صلاحيت شده از طرف نظام تأييد صلاحيت ايران و يا HACCP ISO22000 .

8- ارائه مدرك مبني بر دارا بودن كد ملي " ايران كد " از وزارت بازرگاني برای محصول مورد درخواست (در موارد خاص كه وزارت بازرگاني، ايران كد را براي محصولي تخصيص نداده باشد، با ارائه تأييديه وزارت بازرگاني، اين بند كاربرد ندارد)

9- فرم تكميل شده پرسشنامه اطلاعات فني با تأييد مدير عامل شركت يا مالك واحد توليدي.

10- ارائه مدرك مبني بر دارا بودن آزمايشگاه كنترل كيفيت اختصاصي (با حداقل تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي لازم براي آزمون‌هاي مورد نياز مطابق الزامات مندرج استاندارد ملي مربوطه، جهت كنترل مواد اوليه و محصول نهايي)

11- معرفي مسئول كنترل كيفيت واجد شرايط كه مراحل تأييد صلاحيت وي از طريق انجمن مسئولين كنترل كيفيت پيگيري شود (مسئول كنترل كيفيت توسط اداره كل استاندارد معرفي مي‌شود) و يا گواهينامه معتبر مدير يا مسئول كنترل كيفيت تأييد شده توسط مؤسسه

12- نمودار فرآيند توليد (OPC)

13- شماي نحوه استقرار دستگاهها در خط توليد (Lay out)

14- پرداخت كارمزد خدماتي مرتبط با صدور پروانه توسط واحد متقاضي و اخذ تأييديه مكتوب از مسئول امور مالي اداره كل استان  

15- نتايج آزمون ماهيانه واحد توليدي در فرمت مورد تأييد اداره كل استاندارد كه نمونه برداري‌هاي آنها در آنها مشخص شده باشد.

16- گواهي كاليبراسيون وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي

در صورت دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً با کارشناسان انجمن خانمها آل بویه و نقی زاده با شماره 44496434 تماس حاصل فرمایید.


  دريافت فرم درخواست پروانه كاربرد علامت استاندارد و پرسشنامه اطلاعات فني
قرارداد صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي

© 1393
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران می باشد
206651